TÜRKİYE AIKIDO ORGANİZASYONU’NA üye… Değerli AIKIDO Antrenörleri ve AIKIDO öğrencileri. Değerli arkadaşlarım.

    Hepinizi Sevgi ve Saygı ile Selâmlıyorum.

    Değerli arkadaşlarım! Mevcut İnternet sitemizde bir Restorasyon Çalışması Yaparak: AIKIDO’NUN çeşitli konularında sizlere daha verimli bir sözel anlatımlı AIKIDO eğitimi hizmeti sunabilmek amacıyla, sitemizdeki blog adresinde… AIKIDO eğitiminde de bir ilki gerçekleştirerek… AIKIDO’NUN tüm FELSEFİ ve TEORİK kısımlarını destekleyen bir Sözel Eğitim Bölümü kurmuş bulunuyoruz.

    Bu bölümde açtığımız / açacağımız sayfalarda, zaman zaman, genel ve özel AIKIDO eğitimimiz hakkındaki öğrendiğimiz / edindiğimiz, FELSEFİ ve TEORİK bilgilerimizi, düşüncelerimizi ve bunlara dayanan bazı sözel çalışmalarımızı yazıya dökerek yayınlayacağız.

    Bu Eğitim Bölümünün Sayfalarında Yayınlanan / Yayınlanacak yazılar; Özellikle sizlerin… AIKIDO öğretisini Araştırıp, Çalışıp, Düşünen İnsanın; Beynindeki AKIL / ZEKÂ bölümünün Varolanı algılama faaliyetlerinin çıktı ürünleri olacaktır. Dolayısıyla, doğal olarak bu ürünlerin sizlere ait telif hakları da olacaktır. Bu bakımdan bu çalışmalar İnsanoğlunun harcadığı Her Türlü Emeğine Değer Veren bizler için de son derece kıymetlidir. “AIKIDO’NUN tümünde ya da bir bölümündeki her türlü başarımız, bu YOL’DA harcadığımız emekle doğru orantılıdır.” Sizlerin de bu bölümde yayınlanması için göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızın ürünü olan yazılarınızın içerikleri; İzafi kıymetleri göz önüne alınıp, tarafsızlığın sorumluluğunda ve titizlikle taranıp, kontrol edildikten sonra; AIKIDO’NUN tespit edilmiş bilimsel tabanındaki konularına uygun görülürlerse… Bu Eğitim sayfalarında yayınlanacaktır. Altında imzanız olan bu yazılarınız, sizlerin… AIKIDO’NUN RUH, AKIL (ZEKÂ) VE BEDEN BİRLİKTELİĞİ PRENSİBİNE göre, düşünce alanındaki liyakatinizin de seviye ölçüsü olacaktır. Bu seviye ölçüsü kavramı, mevcudu geliştirici, geneldeki her türlü gelişimi de teşvik edici bir kavramdır. Buradaki gelişim sloganımız da; ÖĞRENMEK İÇİN OKUMALIYIZ, ARAŞTIRMALIYIZ. Olmalıdır.

    Felsefede; sözel sahadaki düşünce konularında; “Dil Eşittir Düşünce… Düşüncelerimizin Sonuçları Da Eşittir Konuşma Ve Düşünce Dilimizle Beyan Ettiğimiz Sözlerimizdedir.” Vecizesinde, bazı Felsefe Çevrelerinde kabul gördüğü gibi ve bağlısı düşüncelerimizin gelişimi ve bir belge niteliğindeki kalıcılığı bağlamında… Düşüncelerimiz mutlaka yazıya geçirilip, bu sayfalarda ya da başka platformlarda yayınlanmalıdır. Sadece konuşarak bilim yapamayız. Çalışmalarımızın, tezlerimizin sonuçlarının, raporlara dökülüp yayınlanması gerekir.

    İlerde de bu sayfalarda göreceğimiz gibi, bu Sav sizlerin de hem düşüncelerinizin hem de AIKIDO’DAKİ Sanatsal Gelişiminizin ve buna sıkı sıkıya bağlı olan liyakatinizin ispatına da yardımcısı olacaktır. Zira dille geliştirdiğimiz düşüncelerimizde başarılı olabilmek için Konuşma ve Yazı Dilimizin de AIKIDO’DAKİ liyakatimize de uygun yapıda… Antik çağdaki bir Savaş Sanatçısı gibi eğitimli… Aklı olgun, zekâsı kıvrak ve bedensel hareketlerinin gelişkin, Doğaya Uygun olması gerekir. Bu bakımdan burada ve bu zamanda; 21. Y. Yılda da… Modern çağdaki bu sözel Sahada da mutlaka kendimizi geliştirip, AIKIDO hakkındaki düşüncelerimizi yazıp, yayıp paylaşarak, zaman zaman kendimizi sınamalıyız.

    Tabii ki bu Yazım ve Sınama kavramları mutlaka Edebî Dil Ölçülerinde, Bilimsellik Kapsamında olmalıdır. Çünkü İlahi Düşüncenin ve Emirin Eseri Olan… Yaratılmışın Yazılım ve Yazılmış Dilinden Anlayabilmek İçin… Buna AIKIDO’NUN halâ keşfedilmeyi bekleyen Evrensel Yazılım Dili de dâhil… Konuşma ve bağlısı Düşünce Dilimizin yüksek derecede Edebî Ölçülere haiz olması gerekir. Eğer Yüksek Pedagoji ve Yüksek Edebi Değerler Seviyesinde Konuşup Anlaşabilirsek, bu anlatımlar bize… Varolanın hakikatinin bizim cüzi düşünce boyutumuzu katbekat aşan,  bizim cılız zannımıza karşı, aklımızın almayacağı boyutlarda, sonsuz ve sınırsız değerlerin üzerinde olduğunu öğretir.

    Bütün bunlarla birlikte, gerekli gördüğümüz zamanlarda da ve istek olduğunda… Sadece Lemi BAĞDATLILAR tarafından AIKIDO TEKNİKLERİ hakkında TEKNİK / TEORİK bilgiler verilecek, TEKNİKLERİN YORUMLARI YAPILACAKTIR. Üzerinde çalışacağımız konular genelde hemen hemen bunlardır. Bu bağlamda sizlere TATAMI üzerindeki çalışmalarınızın yanında, Sözel Çalışmalarınızda da başarılar diliyorum.

    Konumuza dönersek; Adı geçen Sözel Eğitim Bölümündeki YOL’UMUZUN seyir çizgisinde, FELSEFİ ve TEORİK bilgi edinme çalışmalarımızda, AIKIDO’NUN Her Konusundaki Gerçeklerine Erişme ana fikrini, kendimize hedef olarak seçmiş bulunuyoruz. AMACIMIZ / HEDEFİMİZ, GERÇEK AIKIDO’YU ÖĞRENMEK, ÖĞRETMEK… BİR TARAFTAN TEORİK ve FELSEFİ BİLGİLERİ YÜKSEK DERECEDE DONANMIŞ AIKIDO’CULAR YETİŞTİRİRKEN, BİR TARAFTAN DA TATAMI ÜZERİNDE, EVRENSEL AIKI KURALLARINA UYGUN, GERÇEKÇİ AIKIDO TEKNİKLERİ UYGULAYAN AIKIDO’CULAR YETİŞTİRMEKTİR.

    Savaş Sanatlarının Eğitimi ve Alandaki Tatbikatı konusunda gerçeğe erişmek için gerçekçi eğitim almak / çalışmak esastır. Çünkü sahada hayatta kalmak için EĞİTİMDE önceden gerçeğe erişmiş olmaktan ve gerçeğe uygun eğitim almış olmaktan başka bir doğru YOL yoktur.

    Bu sav aynı zamanda farklı bir açıdan baktığımızda, Savaş Sanatlarının da hakikatidir. Hakikati arayış sahasındaysa, aradığımız gerçek tektir. Onun bunun kafasında, ne olduğu belirsiz imajları sahiplerine ait, ayrı ayrı birden fazla gerçekler olamaz, olmaz. Ve tek tefrika yapmaz. Böylece tek zihinlerde nifak çıkarmaz. Tefrika ya da nifak olmazsa Akıllar Bir Olur Akar. Akıllar bir olunca da ortada tartışma olmaz. Tartışmanın olmadığı yerde barış olur.

    Bu sükûnet telkin eden hâl; BARIŞ İÇİN EN EMİN YOL’DUR. Böylece tefrika olmayan tartışmasız gerçek bir sahada… Biz de Düşünen Zihnimizde, gerçeklere en yakın… Ahlâk yüklü, Sakin Ruh, Yüksek Bilinç ve Barışçıl Düşünce insanlarının mütekâmil haline ulaşırız. Ve en önemlisi de bu emin ve sakin yolu izleyerek, bunun bağlısı, Teknik Uygulamalardaki gerçek şekilsel şablon değerlerin sırlarına de erişmiş oluruz.

    Bu sırlara erişince artık önümüz açılmıştır demektir. Ayrıca önümüzde, O SENSEI MORIHEI UESHIBA’NIN sözleri gibi bizleri aydınlatmak için bekleyen KILAVUZ YOL GÖSTERİCİ sözler de vardır. Artık bu konuda başarılı olmak için fikri çalışmalarımızla birlikte Bedensel Olarak da TATAMI Üzerinde de Çok Çalışmamız Gerekir. AIKDO’NUN gerek sözel, gerek düşünsel gerekse TATAMI üzerindeki öğrendiğimiz bedensel uygulama Tekniklerinde ustalaşmak her türlü zorluğu aşıp başarıya ulaşmak; Her konuda çok çalışmamıza bağlıdır. Bu sebeple başarı İçin Sloganımız… HER KONUDA ÇOK ÇALIŞMAKTIR.

    Konumuzun izahını toparlarsak; Ayrıca bu yeni kurulan bölümde, tespit ettiğimiz Eğitim Yolu Rota Çizgimize göre de… AIKIDO ile ilgili FELSEFİ ve TEORİK KONULARI da işleyeceğiz. Bizim buradaki EĞİTİM YOLU ÇİZGİMİZ, İSE AIKIDO İLE İLGİLİ TEORİK VE FELSEFİ KONULARDA ÇALIŞMALAR YAPMAK, ÇALIŞMALARIMIZIN ÜRÜNLERİNİ, SONUÇLARINI, RAPORLARINI ve DÜSTURLARINI DA BU SAYFALARDA YAYINLAMAKTIR.

    Buradaki asli işimiz… Esasen çalışmak, çok çalışmak, çokça düşünmek… Araştırmak, öğrenmek… Bir konuda, hakikatteki bizim anlayacağımız… Bizim Eğitimimizle, Deneylerimizle, Çalışmalarımızla Eriştiğimiz, Evrensel Bilim Kanunlarını kapsayan temel bilgi tabanımıza göre… Bu bilgi tabanımızın şekillendirdiği, bizim anlayışımızla örtüşen ve bizim yeterli gördüğümüz, bizi tatmin eden Gerekli ve Yeterli mertebedeki doğru sonuca erişinceye kadar çalışmak, öğrenmek… Ve bulgularımızın üzerinde tekrar tekrar düşünmek… Çalışmayı, Düşünmeyi ve Zamanlamayı yaşamımızda… Genel yaşam yolumuzda da alışkanlık haline getirmek… Düşünmeden hareket etmemek… Zekâmızı daha üst mertebelere çıkarmak ve Ruhen Salt Bilinçlenmek olacaktır. Buradaki sloganımız da ÇALIŞARAK YÜKSEK BİLİNCE ERİŞMEK olmalıdır.

    Unutmayalım ki öğrenmek için… Evrensel Bilince Erişmek İçin… Herhangi bir konuyla ilgili, zihnimizde tertipleyeceğimiz… Cevaplarını çeşitli kaynaklardan araştıracağımız ya da bilimsel bir platformda, bizden daha bilgililerden cevapların öğrenmek için ortaya süreceğimiz soruların içeriği ve karşılıkları; Bizim o konuyla ilgili bilgi ve bilinç seviyemizi gösterir. Ve biz önceden veya devamlı, kendimizi; Sanal, Hayalî ya da Kurgusal Sahalarda insanlara olduğumuzdan farklı bir biçimde ya da kendimizi abartılı bir biçimde veya hak etmediğimiz farklı bir şekilde prezante etmeye… Ön plana çıkarmaya çalışsak da… En kötüsü de bir topluluğa sızıp orada çevreyi kandırıp, çeşitli sahalarda çıkar faaliyetlerinde bulunmaktır… Bunların en yakışıksızı da başkalarının çalışmalarını, çalışmalarının telif haklarını kendilerininmiş gibi sunmaktır ki… Bu boşa bir çaba olur. Çünkü hakikatte bizi algılayan bilge zihinlerde… Gerçekte, Gerçek Mertebede ne isek o mertebede teşhis edilerek hakikatin kütüğüne tescil ediliriz. Bununla birlikte, bizi yöneten Ruhumuzun Sağlık, Sıhhat Durumu da Bilimsel Platformda anlaşılıp hastalıkları teşhis edilerek, tescil edilir. Karşımızdaki, Bilinçli, Aydınlanmış Bilge İnsanlar, kolaylıkla bizi diğerlerinin arasından seçer ayırır, Evrensel İnsani Değerler Skalasında, bizim hakiki değerimizi tanımlarlar, tanıtlarlar. Böylece Savaş Sanatları Bilgeleri Tarafından hakikatte, her şeyden önce… Bizden Bilinçlenmiş, Sağlıklı, Sıhhatli bir Ruh istenir. Tam da Ruhumuzda SAMMURAY’IN erdemli vasıfları taşıyan kendimiz olmamız istenir… SADECE APTALLAR BAŞKALARINI DA APTAL ZANNEDERLER.

    Bütün bu izahlara dayanarak, AIKIDO konusundaki ortadaki cehaleti kovmak için mümkün olduğu kadar Bilimsel Sahalarda, Bilimsel Metotlarla çalışmalar yapmayı… Cehaletin aşkla tutkuyla ve eğitilmemiş, ham, vahşi ve hastalıklı Ruhsal Hislerle bağlı olduğu cılız hayal dünyalarının yarattığı… Kendini allame zanneden cahilin uyuşmuş hayalindekileri gerçek zannettiği… Sanal TATAMI’LERDEKİ maddi hırsların doğurduğu hurafelerden, bilgi kirliliğinden ve eksik bilgi karmaşalarından kurtulup… Daha gerçekçi bilgilere erişip aydınlanacağımızı umut ediyoruz. Gerisi, kavrayan, kavrayarak işleyen, işleyerek parlayan, parlayarak aydınlanan… Aydınlanmış parlak zekâlara kalmıştır. Eğitilmek; Merdiven basamaklarını sırayla çıkmak gibidir... Zekânızı eğitmezseniz… Anlayamazsınız.

    Gerçekçi, bilimsel bilgilerle eğitim alıp donanarak Ruhunu da arıtıp aydınlanan insanlar… Diğer insanlara hizmet zamanları geldiğinde, insanlığa daha gerçekçi tarafsız ve arınmış hislerle hizmetlerde bulunurlar.

    Tüm çalışmalarımızda yukarıdaki bu veciz sözü şiâr edinmiş olarak şahsımıza tevdi edilen görevimizi uhdemize almış bulunuyoruz. Buradaki muhataplarımızdan da bu anlamlı sözü çalışmalarında aydınlatıcı kılavuz söz olarak seçmelerini ve bundan sonraki AIKIDO çalışmalarında da seçimlerine sadık kalmalarını bekliyoruz.

    İlerde de yine bu sayfalarda göreceğimiz gibi, Efsanedeki kökü, Hindistan topraklarında, MADRAS “Tamil dilinde CHENNAI” kenti yakınlarındaki KANCHIPURAM’A kadar uzanan… Başlangıcı: BUDA’DAN beş yüz yıl sonra “Yani Hz. İsa Devrinde” bu bölgede yaşamış olan… Bir Budist Keşişi ve Savaş Sanatçısı… Efsane Kişilik BODIDHAMA’YA “BODIDHARMA: Hakikati bulmuş, aydınlanmış kişi, bilge insan anlamında” dayanan… Asya Tarzı Savaş Sanatlarında, gelişmek, ilerlemek, tekâmül etmek için YOL’A YEMİNLE, TUTKU İLE VE AŞK İLE BAĞLANILAN… Doğru YOL’A sadakat esastır.


YOL’U Anlayıp Aydınlanarak… YOL’A sadakatle bağlanıp, yapacağınız bilinçli çalışmalarınızda, HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM.

M. Lemi Bağdatlılar