Değerli arkadaşlarım!

    27.03.2022 Pazar günü, Ankara’da; Antrenör Lemi BAĞDATLILAR’IN Ders Öğretmeni olduğu ve Uygulamalı Teknik Dersinin Konusu, AIKIDO’NUN Ahşap Silahlarının Teknik Eğitimi “BUKI WAZA” olan: 2022 Yılının 2. AIKIDO Semineri İfa Edilmiştir. Raporun konusu bu seminerle ilgilidir. Buna göre:

    Bu Raporun hazırlanma yöntemi gözlemseldir. Amacı Tüm faaliyetleri daha da iyi uygulama seviyelerine çıkarmaktır.

    Gözlemler aşağıda maddeleşen konularda yapılıp, yaklaşık sonuçları tespit edilmiştir. Bu maddeler şunlardır:

MADDE 1: Seminerin Tertibi, aksaklıkların tespiti ve iyileştirici Tavsiyeler:

    Seminer tarihi önceden tespit edilmiş ve yayınlanmıştır.

    Seminerin Ders Konusu önceden tespit edilmiş ve aynı yayında ilân edilmiştir.

    Seminer öncesi daha önce yapılan sınavda KYU ve DAN derecelerini hak eden öğrencilerin Diplomaları Bizzat Kendilerine Takdim edilmiş, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılmış ve topluca Fotoğraflar çekilmiştir. Daha sonra miniklerin ve İzmir Engelliler Takımının yaptığı gösteriler izlenmiştir. Çok beğeni toplayan bu gösterilerden sonra; BUKI WAZA Dersine geçilmiştir.

    TATAMI Bir Japon alan ölçüsüdür. Yaklaşık 2 m2 kadardır. TAI JUTSU adı verilen ve silahsız olarak, yalın bedensel olarak çalışılan bölümünün çalışma alanı ölçüsü; Bir çift Katılımcı Sayısı Başına 2 “İki” TATAMI’DİR. Yani 4 m2 ölçüsündedir. BUKI WAZA adı verilen ve Ahşap silahlarla birlikte çalışılan bölümünün çalışma alanı ölçüsüyse; TAI JUTSU alanının “BOKEN İÇİN” 1,5 Katı – “JO için” 2 Katı kadardır. Yani 3 veya 4 TATAMI’DİR. Buna göre Seminere Katılımcı Sayısının, Seminerin Yapılacağı Salona göre çok fazla geldiği görülmüştür. Bu durum sorgulandığında; Bu Seminerin DAN ve KYU seviyeleri gözetilmeksizin Katılıma Açık Seminer olduğu; Bu sebepten ötürü de daha önce yapılan Seminerden fazla ilgi çektiği, bu durumun da katılımcı sayısını arttırdığı anlaşılmıştır. Lâkin maalesef bu durumun Seminerin, Eğitim Öğrenim seviyesini etkilediği… Katılımcılardaki genel öğrenim seviyesini düşürdüğü gözlemlenmiştir.

    Bu durum Tertip komitemiz tarafından ayrıca incelenmeli, Tertip aksamaları ve hizmet eksiklikleri hızla giderilmelidir. Ayrıca bu Seminerin tertibinin tüm ağırlığının, Başkanımız Tanser KILIÇ Hocamızın omuzlarına yüklendiğini de tespit ettim. Bu konu da Tertip Komitemiz görevine sahip çıkmalı; Görev Dağılımı Maddesini İşletmelidir. Her şeye rağmen Seminerin hiçbir maddesinde aksama olmamıştır. Bazı aksamalar olsa da ki başta bazı öğrencilerin ilân edilen başlama saatinden sonra Seminere katıldıkları gözlemlenmiştir. Bunların birçoğu da Teamüller gereği Seminer Öğretmeninden izin almadan ve TATAMI’YE Selam vermeden guruplarına katılmışlardır. Bu durum ya da tutum da bir Disiplin Maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum da hafif tabiriyle bir Disiplin Eğitimi Eksikliğidir ve sorumluları da başta kendilerinin DOJO Antrenörleridir. Bu durum Eğitim Komitesi Tarafından dikkate alınmalı Eğitim Öğrenim Sorumlulukları Bölge Temsilciliklerine Verilmelidir. Böylece bölge temsilcilikleri sadece Organizasyon yapma görevinden kurtulup, Lokal Eğitim Verme Görevini de üstlenmiş olurlar. Burada görüleceği gibi, Her Konudaki Eğitim Maddesi tüm ağırlığıyla ve ciddiyetiyle öne çıkmaktadır.

    Bölge ve Merkez Organizasyon Komitelerine aksamaları düzeltmek için vereceğimiz tavsiyeler şunlardır.

    Genelde bir Seminerin ilân biçimi, ilân tarihi ve icra Programı, katılımcılara önceden bilgi verilmesi, katılımcıların bu Seminere hazırlanmaları açısından çok önemlidir. Bu bakımdan, Yıllık yapılan programın haricinde; Seminer tarihinden en az 30 “Otuz” gün önceden Bölgelerden veya DOJO’LARDAN, yazılı olarak ya da e maille… Seminerlere, yaklaşık katılımcı sayılarını bildirmelerinin istenmesi… Daha sonra, bu sayıların en azından 15 “On beş” gün önceden bir iletişim aracıyla Organizasyon Sorumlusuna tekrar bildirilerek teyit edilmesi çok önemlidir. Zira katılımcı sayılarına göre Salonlar tahsis edilmelidir.

    Bu bildirim durumlarına göre, eğer yüksek ya da daha az sayıda katılımcı varsa; Programlarda bu gerçek kabul edilen son duruma göre yeniden tertiplerin yapılması gerekir. Ya da… Örneğin Seminer 2 “İki” bağımsız çalışma saatlerine veya 2 “İki” ayrı güne bölünebilir.

    BUKI WAZA ağırlıklı olarak tertiplenen Seminerlerde, KYU ve DAN Seviyelerine göre ayrı ayrı Eğitim Seminerlerin Tertip edilmesi Eğitim / Öğrenim açısından çok daha verimli olacaktır.

    Geçmiş yıllarda bu konuda DOJO’LARDA ve Seminerlerde yapılan derslerde 13 “On üç” Hareketlik KATA’NIN öğrencilere hiç öğretilmediği gözlenmiştir. 31 “Otuz bir” Hareketlik KATA’NIN Eğitimi Öğretimi ise: Bölgeler bazında yapılan araştırıcı, sorgulayıcı konuşmalara göre; Ya hiç yoktur? Ya eksiktir? Ya da KATA Yanlış Öğretilmiştir? Veya öğrenci yanlış öğrenmiştir, ne öğrendiği de kontrol edilmemiştir. Bu muvazaalı durum Teknik ve Eğitim komitemiz tarafından ayrıca incelenmeli, eğitim aksamaları ve eksiklikleri tespit edilip yanlışlıklar hızla giderilmelidir.

    Bu Seminer, daha önceki Seminerler örnek alınarak yapılmıştır. Bu örneklemeler Tertip Komitelerinin bilgi ve tecrübelerini arttırır. Nitekim arttırmıştır da... Bu bilgi ve tecrübeleri genç kuşaklara “Geleceğe” aktarmak için yılda en az iki kez kendi konusuna uygun Bilgi Aktarma Seminerleri de yapılmalıdır. Bu seminerler iletişim araçlarıyla, uzaktan yapılan konferanslar şeklinde yapılabilirler.

    İzmir Bölgesinden gelen Engelliler Takımının ve diğer bölgelerden katılan minik AIKIDO’CULARIN yaptıkları gösteriler göz doldurmuştur. Bilhassa İzmir Bölgesi Engelliler Takımının Seminere katılmaları da takdir toplamıştır. Bu tür davranışların diğer bölgelerde de anlayış bulması birçok bakımdan Ülkemiz adına bir övünç vesilesi olacaktır. Bu dileğimizi Tüm AIKIDO Antrenör ve Yöneticilerimizin dikkatlerine ve takdirlerine sunarız. EĞİTİM / ÖĞRENİM Açısından Engel Tanımayan bu konuda faaliyet gösterebilecek olan Antrenör ve Bölge Görevlilerine de şimdiden başarılar dileriz. 

MADDE 2: Teknik Uygulamalardaki Gözlemlemeler:

    27.03.2022 Pazar günü icra ettiğimiz seminerimiz; Seminer öncesinde Başkanımız Tanser KILIÇ ile sözlü olarak yeniden gözden geçirdiğimiz ve tekrar tasdik ettiğimiz Seminer Programına göre…  Pek bir Teknik Aksaklıkla karşılaşılmadan uygulanmıştır.

    Yukarıda da ihsas ettiğimiz gibi; DOJO’LARDA yapılan AIKIDO çalışmalarının programlarında, BUKI WAZA çalışmalarının yapılmaması AIKIDO çalışmaları açısından büyük bir eksikliktir. Bu durum zaman kaybı olarak algılanmalıdır. BUKI WAZA’NIN İnsan Bedenine ve Ruhuna… Bilhassa bir AIKIDO’CUNUN Bedenine hem Fiziksel, hem de Ruhsal olarak çok büyük faydası vardır. BUKI WAZA çalışmaları DOJO’LARDA mutlaka özendirilmelidir.

    Kalabalık bir seminer olmasına rağmen toplamdaki öğrenim seviyesinin ortalamanın üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bunu sadece bu Seminerin başarısı olarak kabul edebiliriz. Bu öğrenim seviyesini çok daha yukarılara çıkarmamız gerekir. Bunun için sadece DOJO Öğretmeni olan DAN Sahibi Antrenörler için BUKI WAZA Özellikli seminerler yapılmalıdır. Bu konuda AIKIDO’NUN Gelişimi için teklifimiz budur.

MADDE 3: Ruhsallık ve Disiplin konusundaki gözlemler:

    Davranış yanlışlıkları, Pedagojinin ve Davranış Psikolojisinin çalışma alanına girer. Davranış Bozuklukları ise Psikiyatrinin tedavi sahasına girerler Bunlar safhalarına göre, düzeltilebilirler ya da Kronik safhadaki örneklerine göre… İlgili Hastanelere Psikiyatri Bölümlerine, ilaçla tedaviye sevk edilirler. Davranış bozuklukları, Ruhsal Hastalıklar olarak kabul edilirler ve tedavileri Ruhsal Tıbbın konusudur. Biz Antrenörleri ilgilendiren kısmı ise bu sınıftaki hastaların AIKIDO Çalışma isteği ile DOJO’LARA, Salonlara katılmaları… Ya da tabiri caizse sızmalarıdır. Bunları şöyle ayırıyoruz. Bireyin hasta olduğundan haberi yoktur. Bunlar: Çalışmalara Katılanlar Gurubuna girerler. Diğer gurupta ise: Birey ilaçla tedavi safhasındadır, hasta olduğunu bilir. Bunu bile bile sizin çalışmalarınıza katılır. Bunlar da: Çalışmalara Sızanlar Gurubuna girerler. Bizlerin Antrenörler olarak bu konuda Bilgi ve Durumu teşhis edici Pratiğimiz yoktur. Bireyin çevresiyle olan uyumsuzluk durumunu Ampirik yöntemlerle çözmeye çalışırız. Bu konuda da Antrenörlerin Eğitim almaları gerekir. Antrenörlerimizin kurs programlarına bu konuların da katılması gerekir. Böylece genelde; İlerde AIKIDO camiasındaki olabilecek kişisel çatışmaların, uyumsuzlukların da önüne geçebiliriz.

    Bu konu sadece bir uyarı niteliğinde kaleme alınmıştır. Bunun haricinde bir amacı yoktur. Çatışmalı Disiplin Sorunlarının en ağır hastalıklı bölümü budur. Bunun haricindeki disiplin konuları geneldeki Adabımuaşeret ve AIKIDO Adabımuaşereti konularına girer. Seminerimizde, herhangi bir Disiplin Sorunu yaşanmamıştır. Birkaç davranış yanlışlığına da Başkanımız Tanser KILIÇ anında müdahale ederek, olayı kapatmıştır. Bunun haricinde her şey düzgün cereyan etmiştir. Ayrıca Organizasyonun tüm sorumluluğunu yüklenen ve icraatında bilfiil görev alan Başkanımız Tanser KILIÇ’A da tekrar şükranlarımızı arz ederiz. Dikkatlerinize, Bilgi ve Görgülerinize arz olunur.

    Önceleri bir Savaş Sanatı olarak takdim edilen AIKIDO, Kurucu O SENSEI MORIHEI UESHIBA’NIN Çalışmalarının son evrelerinde, BARIŞ SANATI AIKIDO Adıyla anılmaya başlandı. Bu savımızı Belge No: 005 numaralı yazımızda okuyacağız. Dolayısıyla AIKIDO Bir Barış Sanatıdır. Ayrıca, Kuruluş YOL’UNUN Felsefi özelliği gereği… Çalışma yöntemleri, Sağlıklı bir Ruhu Tekâmül ettiren Ruhanî bir gelişim YOL’DUR. Zaten sağlıksız bir Ruh, Pozitif Tekâmül YOL’UNDAN Da sapmıştır, uzaklaşmıştır demektir. Dolayısıyla; Hastalıklı bir Ruhun bu YOL’DA, AIKI YOL’UNDA, Gelişme, Tekâmül etme ihtimali de yoktur… AIKIDO Çalışmaları bir tedavi yöntemi ya da AIKIDO Felsefesi bir Ruhsal Rehabilitasyon YOL’U Değildir. Bir Savaş Sanatında veya AIKIDO’DA Disiplin Konsantrasyon için gereklidir. Bozulan Konsantrasyon her türlü insicamın da bozuluş sebebidir. Savaşçının bozulan insicamı ise her türlü Kaosun, Karmaşanın da çıkış sebebidir. Bu ağır sebepten ötürü; AIKIDO’DA Disiplin Nedir? Soru Maddesi; AIKIDO’NUN Teorisinde ve Uygulamasındaki her özelliğinin başında gelir. Bu Savlarlar BLOG Sayfamızdaki yazılarımızda sizlere tanıtılacak ve ilerde yapacağımız Konu Seminerlerinde de işlenecektir.

    Seminere katılan Tüm Arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim ve AKILI ÖNE ALAN çalışmalarında da başarılar dilerim.

    Semineri veren, Organizasyonun işleyişini, katılımcıların icraatını gözlemleyen ve oluşan bilgi ve kanaat Tabanına göre, bu Raporu tanzim eden: Seminer Antrenörü M. Lemi BAĞDATLILAR.